پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  معرفی دانشکده فنی مهندسی
      

  دانشكده فني مهندسي دانشگاه ولايت درسال 1387 تاسيس گرديد. گروه هاي آموزشي اين دانشكده شامل گروه مهندسي عمران ،گروه مهندسي صنايع، گروه مهندسي منابع طبيعي (محيط زيست) ،گروه مهندسي كشاورزي(علوم باغباني) ، گروه مهندسي برق (الكترونيك) ، گروه مهندسي كامپيوتر( نرم افزار)، گروه مهندسي مكانيك (جامدات) مي باشد. اين دانشكده در حال حاضر 9 عضو هيات علمي دارد. اين دانشكده در سال 1391در خواست اخذ مجوز جهت تاسيس رشته مهندسي معدن را نيز در دست پيگيري دارد.

  ریاست دانشکده

   

  دکتر مجتبی لشکری
  سمت : رئیس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
  تحصیلات : دکتری شیمی - محض

  شماره تماس : 37214163 - 37212523 054

  داخلی : 

  پست الکترونیکی : 


   

  دکتر تیمور تاجداری
  سمت : معاون دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
  شماره تماس :
   37214163 - 37212523 054

  داخلی : 1251

  پست الکترونیکیtajdari.t@gmail.com


     
          

  5.1.0.0
  V5.1.0.0