جواد یوسفی

گروه :  مهندسی منابع طبیعی
درجه:  مربی  

شماره داخلی: 1057
شماره مستقیم :  3312523-0547

                      3312524  -0547  
 

پست الکترونیک :
 آدرس: ایرانشهر کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی دانشگاه ولایت

 

مشخصات و مرتبه علمی

کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

مدت تحصیل از سال 1382  تا سال 1386

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مهندسی منابع طبیعی  محیط زیست

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه تربیت مدرس

مدت تحصیل از سال  1386 تا سال 1388

 

کنفرانس ها

1

عنوان مقاله: تعيين كيفيت بهداشتي هواي شهر تهران با استفاده از شاخص كيفيت هوا

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله:  جواد یوسفی، احمد ترسلی، حمید رضا مرادی

نام کنفرانس: دومين همايش ملي روز جهانی محيط زيست

تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه تهران، خرداد 1387

2

 عنوان مقاله: بررسي كيفيت كمپوست شهر زاهدان به عنوان بخشي از فرايند مديريت پسماند

نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، احمد ترسلی، علی وحدانی، مهدی الهی

نام کنفرانس: يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط

تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، آبان 1387

3

عنوان مقاله: تأثير كمپوست حاصل از پسماند شهري بر كيفيت خاك‌هاي كشاورزي

نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حبیب اله یونسی، سید محمود قاسمپوری

نام کنفرانس: سومين همايش ملي روز جهانی محيط زيست

تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه تهران، خرداد 1388

4

عنوان مقاله: اثر افزودن خاک اره بر ديناميك درجه حرارت فرايند كمپوست‌سازي پسماند شهري

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حبیب اله یونسی، سید محمود قاسمپوری

 نام کنفرانس: همايش ملي دانشجويان زيست شناسي

 تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه شهركرد، تير 1388

5

عنوان مقاله: كمپوست‌سازي همزمان پسماند شهري و خاك اره: بهينه سازي نسبت C/N

نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حبیب اله یونسی

نام کنفرانس: سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه تهران، آبان ماه 1388

6

عنوان مقاله: بررسي اثر خاك اره بر كاهش فلز منگنز از كمپوست

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: احمد ترسلی، جواد یوسفی، حمیدرضا مرادی

 نام کنفرانس: سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه تهران، آبان ماه 1388

7

1عنوان مقاله: بررسي ميزان و وضعيت پراكنش سرب در خاك‌هاي زراعي محدوده كارخانه سيمان بجنورد

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: عبدالعلی وحدانی، نادر بهرامی فر، جواد یوسفی، مهدی الهی، محمد فاضلی

 نام کنفرانس: سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

4تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه تهران، آبان ماه 1388

8

 عنوان مقاله: اندازه گيري غلظت عنصر سرب در خاك هاي اطراف كارخانه آلومينا

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: مهدی الهی، نادر بهرامی فر، عبدالعلی وحدانی، جواد یوسفی، محمد فاضلی

 نام کنفرانس: سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

 تاریخ برگزاری کنفرانس: دانشگاه تهران، آبان ماه 1388

9

 عنوان مقاله: مقایسه کیفیت هوا در دو ایستگاه سنجش آلودگی هوای شیراز در سال 1388 با استفاده از شاخص کیفیت هوا

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی

 نام کنفرانس: چهارمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست

 تاریخ برگزاری کنفرانس: خرداد 1389، دانشگاه تهران

10

 عنوان مقاله: بررسی خصوصیات کیفی پسماندهای شهری استان گیلان (امکان سنجی اجمالی تهیه کمپوست)

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، احمد ترسلی، حبیب اله یونسی، کامران نصیر احمدی

 نام کنفرانس: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

 تاریخ برگزاری کنفرانس: اردیبهشت 1389، مشهد

11

عنوان مقاله: تدوین نرم افزار شاخص کیفیت هوا جهت استانداردسازی غلظت آلاینده­ها و تعیین کیفیت بهداشتی هوا

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حمیدرضا فروزان

 نام کنفرانس: چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

 تاریخ برگزاری کنفرانس: آبان ماه 1389، دانشگاه تهران

12

 عنوان مقاله: بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصول تولیدی کارخانه بیوکمپوست شهر زاهدان

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: خدیجه صفری، جواد یوسفی، سید مسعود منوری، افسانه یوسفی

 نام کنفرانس: اولین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

 تاریخ برگزاری کنفرانس: اسفند ماه 1389، دانشگاه آزاد بندر عباس

13

عنوان مقاله: بررسی کیفیت هوای شهر تهران از نظر غلظت ذرات معلق در تابستان سال 1389

  نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی                                          

 نام کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

 تاریخ برگزاری کنفرانس: خرداد ماه 1390، دانشگاه تهران

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی-تخصصی

1

عنوان مقاله: Co-composting of municipal solid waste with sawdust: improving compost quality

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: 1. Javad Yousefi, 2. Habibollah Younesi, 3.Seyed Mahmoud Ghasempouri

نام مجله: Clean soil, air and water journal

سال، شماره و تاریخ چاپ: 6 DEC 2012 | DOI: 10.1002/clen.201100315

2

عنوان مقاله: تعیین درجه حرارت بهینه جهت جذب زیستی مخلوط فلزات سنگین از محلول آبی توسط بیوماس آماده سازی شده قارچ Aspergillus niger

نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حبیب اله یونسی

نام مجله: فصلنامه علمی پژوهشی آب و فاضلاب

 سال، شماره و تاریخ چاپ: 1390، شماره 4

3

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مقادیر مختلف خاک اره بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست حاصل از پسماند شهری

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حبیب اله یونسی

 نام مجله: فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

 سال، شماره و تاریخ چاپ: پذیرش در سال 1389

4

 عنوان مقاله: کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از دست رفتن نیتروژن توده کمپوست

 نویسندگان به ترتیب درج در مقاله: جواد یوسفی، حبیب اله یونسی

 نام مجله: فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

سال، شماره و تاریخ چاپ: پذیرش در سال 1389

 

سوابق اجرایی

1

عنوان پست سازمانی: سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه ولایت

 مدت از سال  1389 تا سال

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0