يکشنبه, 12 مهر 1394 جستجو:           |    
عنوان : برگزاري مراسم گراميداشت مقام استاد
کد خبر : ۱۸۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ 
ساعت : ۲۱:۲۰:۴۰

به گزارش روابط عمومي:  مراسم گراميداشت مقام  استاد  ويژه اساتيد دانشگاه ولايت با برگزاري ضيافت شام صورت پذيرفت. در اين مراسم  دكتر جغتايي معاونت آموزشي دانشگاه ضمن اشاره به پيشرفت هاي كمي صورت گرفته  اهداف آتي دانشگاه را  بالا بردن سطح كيفي آموزش دانست.
مهندس دهواري معاونت اداري مالي دانشگاه و ديگر سخنران اين برنامه نيز ضمن تشريح حجم فعاليت هاي عمراني صورت پذيرفته  گفت: در صورت اتمام پروژه هاي در دست اجرا نياز دانشگاه از نظر فضاي فيزيكي به مدت ده سال تامين ميگردد.
در انتهاي اين مراسم نيز با اهداي لوح سپاس اززحمات اساتيد قدر داني به عمل آمد.   بازگشت           چاپ چاپ         
 
Copyright © 2009, Iranshahr University, Iranshahr, Sistan & Balouchestan, Iran

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8