جمعه, 9 مرداد 1394           English
عنوان : برگزاري مراسم گراميداشت مقام استاد

به گزارش روابط عمومي:  مراسم گراميداشت مقام  استاد  ويژه اساتيد دانشگاه ولايت با برگزاري ضيافت شام صورت پذيرفت. در اين مراسم  دكتر جغتايي معاونت آموزشي دانشگاه ضمن اشاره به پيشرفت هاي كمي صورت گرفته  اهداف آتي دانشگاه را  بالا بردن سطح كيفي آموزش دانست.
مهندس دهواري معاونت اداري مالي دانشگاه و ديگر سخنران اين برنامه نيز ضمن تشريح حجم فعاليت هاي عمراني صورت پذيرفته  گفت: در صورت اتمام پروژه هاي در دست اجرا نياز دانشگاه از نظر فضاي فيزيكي به مدت ده سال تامين ميگردد.
در انتهاي اين مراسم نيز با اهداي لوح سپاس اززحمات اساتيد قدر داني به عمل آمد.   


Copyright © 2009, Iranshahr University, Iranshahr, Sistan & Balouchestan, Iran
DOURAN Portal V3.9.8.28
V3.9.8.28